Thread: Licensed Eve no Jikan (Time of Eve)
View Single Post
Old 2008-03-15, 06:49   Link #4
Siegel Clyne
Senior Member
 
Join Date: Jan 2006
Eve no Jikan Cast Announced

Eve no Jikan Cast

Rikuo: Fukuyama Jun
Masaki: Nojima Kenji
Sammy: Tanaka Rie
Nagi: Satou Rina
Akiko: Yukana
Kooji: Nakao Michio
Rina: Itou Miki
Chie: Sawashiro Miyuki
Shimei: Kiyokawa Motomu
Setoro: Sugita Tomokazu
Ashimori-hakase (Dr. Ashimori): Yamaguchi Yuriko
Naoko: Mizutani Yuuko
Siegel Clyne is offline   Reply With Quote